Hóseás könyvének irodalomtörténete és vallástörténeti háttere

Hós könyve az ún. klasszikus próféták sorába tartozik. Témáit tekintve a Baál tisztelet, az asszír fenyegetés és a társadalmi kritika jut hangsúlyos szerephez. A 8. századi rétegek rekonstrukcióját a folyamatos továbbírások nehezítik. A projekt a legújabb irodalomtörténeti modellek fényében, Hós könyvét a Tizenkét kispróféta összefüggő redakciós folyamatainak fényében kívánja rétegeire bontani, és koronként meghatározni a változó mondanivalót. Ezen túlmenően a 8. századi alapréteg feltárása is fő cél, amelyből kiindulva Izráel történelmének egy korai szakaszába kaphatunk bepillantást. A konszenzus szerint az északi kultusz egy archaizáló formát mutat, amely segíthet a jahvizmus eredetének, ill. korai formáinak feltárásában. A könyv tehát mind irodalomtörténeti, mind vallástörténeti szempontból Izráel múltjának egy fontos darabját képezi, amely számos megválaszolatlan kérdésre adhat választ.

Kapcsolódó kurzus: 

Kutatási eredmények (Könyvek)

Kutatási eredmények (Tanulmányok)

2024

2021

2018

Kutatási eredmények (Előadások)