Paraliturgikus elemek a romániai magyar reformátusok életfordulókhoz kapcsolódó szokásaiban

Ezt a kutatást egy korábbi személyes kutatás kiterjesztéseként végezzük a negyedéves hallgatókkal, akik részesültek liturgikai képzésben és kutatási szakterületüknek a liturgia és paraliturgia határterületét választják. A Romániai Református Egyház Istentiszteleti Rendtartása tartalmaz kötött liturgiákat, melyek elhangzanak az emberélet fordulóin: kereszteléskor, konfirmáláskor, esketéskor, temetéskor.
A jelentkezőkkel .olyan szertartás elemeket és szokásrendeket keresünk és gyűjtünk össze, amelyek ma is élnek, de nem szerepelnek a kötött liturgiákban, ezért paraliturgikus elemeknek fogjuk nevezni őket. Kutatásunk a népraztudománnyal is határos, annak is speciálisan a szakrális néprajz formájával, de a liturgika tudmányának eszköztárát fogja használni elsősorban, azaz teológus szemmel kutatja fel és gyűjti össze a néplélek eme liturgikus megnyilvánulásait.

Kapcsolódó kurzus: 

Kutatási eredmények (Előadások)