A megírt tsztek kiértékelése. A ל״א igék. Az ige alakjainak felismerése. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése és fordítása

Olvasmány: