Az I. főnévdeklináció számonkérése. A II. deklinációba tartozó főnevek ragozása. Szókincsgyarapítás bibliai szövegek segítségével.