A III. deklinációba tartozó főnevek ragozása - III rész. Szókincsgyarapítás bibliai szövegek segítségével.