Az evangélium fogalma. A Jézusról (szavairól és tetteiről) szóló hagyomány kialakulása, továbbítása, írásba foglalása. A szinoptikus kérdés és a megoldására tett kísérletek. A két-forrás elmélet erőssége és gyenge pontjai.

Olvasmány: