A szöveg megállapítása: külső kritériumok (kéziratok, olvasatok, szövegtípusok; kvantitatív vagy kvalitatív értékelés)