Identificarea textului: criterii externe (manuscrise, variante, tipuri textuale; evaluare cantitativă şi calitativă)