Emlékirat, önéletírás, apológia: én-reprezentáció és kegyesség a kora újkor magyar irodalmának én-szövegeiben II. Szövegolvasás: Bethlen Miklós önéletírása