Bethlen Miklós: Élete leírása magától (részletek)

Szalay László (szerk.): Bethlen Miklós: Élete leírása magától (részletek). Pest: Heckenast Gusztáv 1858. 1. köt. 556 old.