Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján

Kovács Sándor: Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): A reformáció öröksége, egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 24. Kolozsvár: , 2018. 84-94