Adalék Homoródszentmártoni Bíró Sámuel 1665–1721 főgondnok életéhez

Kovács Sándor: Adalék Homoródszentmártoni Bíró Sámuel 1665–1721 főgondnok életéhez . In: Keresztény Magvető 108 (2002), 12-19. pp.