Az óegyházi ökumenikus zsinatok száma és tekintélye a Második Helvét Hitvallásban

Pásztori-Kupán István: Az óegyházi ökumenikus zsinatok száma és tekintélye a Második Helvét Hitvallásban. In: D. Tóth Judit (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában. Studia Patrum VIII. Sárospatak: Hernád Kiadó 2019. 103-114