Lelkészi és tanítói fizetések az erdővidéki és sepsi református egyházmegyében

Kolumbán Vilmos József: Lelkészi és tanítói fizetések az erdővidéki és sepsi református egyházmegyében. In: Benkő Levente (szerk.): Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére. Sepsiszentgyörgy: Háromszék Vármegye Kiadó 2019. 271-296