Az élethosszig tartó ünnep illúziója

Pásztori-Kupán István: Az élethosszig tartó ünnep illúziója. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete: a 6. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó - Pro Philosophia 2017. 169-185