Beszélgetés egyház és politika viszonyáról

Horváth Levente: Beszélgetés egyház és politika viszonyáról. In: A gáncs nélküli lovag. Beszélgetések Dr. Széplaki Kálmánnal. Kolozsvár: Koinónia 2012. 63-72