Amíg nem jön egy próféta... (1Makk 4,46). Írásmagyarázási módszer a Makkabeusok első könyvében

Adorjáni Zoltán: Amíg nem jön egy próféta... (1Makk 4,46). Írásmagyarázási módszer a Makkabeusok első könyvében. In: Zsengellér József (szerk.): A nagy zarándok Végleg célhoz ért. Tanulmányok Xeravits Géza emlékére 50. születésnapja alkalmából. Budapest: Magyar Hebraisztikai Társaság – L’Harmattan Kiadó 2021. 83-100