Az ábrahámi felajánlás missziológiai [újra-]értelmezése, mint lehetséges paradigmaváltás a [poszt-]modern filozófiai és teológiai gondolkodásban.’ In: Református Szemle

Horváth Levente: Az ábrahámi felajánlás missziológiai [újra-]értelmezése, mint lehetséges paradigmaváltás a [poszt-]modern filozófiai és teológiai gondolkodásban.’ In: Református Szemle. In: Református Szemle 100.3 (2007), 576-589. pp.