Szombatesték a parókián. Ötvenkét meditáció ifjú lelkipásztoroknak

Imre Lajos: Szombatesték a parókián. Ötvenkét meditáció ifjú lelkipásztoroknak. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 12. Kolozsvár: Kolozsvári Református Teológiai Akadémia - Protestáns Egyháztörténeti Tanszék 2003. 190 old.. ISSN 1454-0347 (Sajtó alá rendezte: Adorjáni Zoltán)

Az Út folyóirat számára írt és előbb csak negyvenkét elmélkedés címe ez volt: Egy lelkipásztor naplója. Az elmélkedések első darabjai már 1915-re elkészültek, ugyanis a Református Szemle 1915. évi számai már közöltek belőlük. Amikor a meditációkat később ötvenkét elmélkedésre egészítette ki és át is dolgozta, Imre Lajos új címet írt elébük, éspedig azzal a céllal, hogy a meditációsorozat egész évre szóló vezérfonal lehessen a lelkipásztorok szombatesti elmélkedéseikhez. Úgy gondolta, hogy az 1960-as évek lelkészei is küzdenek és szenvednek annyit, mint ő hajdan. Utóbb tehát tapasztalt öregként is akart szólni. Néhány példányban le is gépelte a kéziratot azzal a reménységgel, hogy ha életében nem is, halála után talán mégiscsak megjelenhet, de nem azért, hogy magának szerezzen nevet vele, hanem hogy ezzel is Istent dicsőségét szolgálja, és segítséget nyújtson lelkésztársainak.

Hivatkozó kurzus

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.