Műemlékügy az egyházban

Dávid László: Műemlékügy az egyházban. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 19. Kolozsvár: Kolozsvári Református Teológiai Akadémia - Protestáns Egyháztörténeti Tanszék 2008. 275 old. ISBN 978-973-7971-47-0 (Sajtó alá rendezte: Adorjáni Zoltán, Dávid Gyula)

A kötet Dávid László tudományos munkásságának termését helyezi az egyháztörténészek és a művészettörténészek asztalára/mérlegére. Ez a néhány tanulmány jelenti Dávid László egyháztörténeti és művészettörténészi munkásságának eddig megszületett termékeit, amelyek között sok mindent találhat az olvasó olvasásra érdemesnek. Amennyiben a cikkek dátumát figyeljük, megnyugvással nyugtázhatjuk azt is, hogy a nyugdíjas éveit tevékenyen töltötte: előadásokat vállalt, ismeretterjesztő cikkeket közölt, könyvismertetéseket írt, szaktanulmányokat készített. Több nyugdíjas lelkésztársához hasonlóan maga is holtig tanulással sietett megőrizni szellemi frissességét.