Bibliai hermeneutika

Nagy Antal Mihály: Bibliai hermeneutika. Sárospatak: Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadámiája 1996. 149 old. ISBN 963-04-7453-0

Hivatkozó kurzus