Influenţa hristologiei Sfântului Grigorie de Nazianz asupra lui Teodoret de Cir

Pásztori-Kupán István: Influenţa hristologiei Sfântului Grigorie de Nazianz asupra lui Teodoret de Cir. In: Leb, Ioan-Vasile (szerk.): Revelații ale unității la Sfinții Părinți Capadocieni. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013. 0-0