Az ember mint Isten képmása. Unitárius teológiai kérdésfelvetések

Czire Szabolcs: Az ember mint Isten képmása. Unitárius teológiai kérdésfelvetések. In: Keresztény Magvető 110 (2004), 249-258. pp.