Lelkészképzés mint jövőformálás

Adorjáni Zoltán: Lelkészképzés mint jövőformálás. In: Református Szemle 107.1 (2014), 36-48. pp.