Református lelkipásztorképzés

Juhász Tamás, Kozma Zsolt: Református lelkipásztorképzés. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 1995. 34 old. (Sajtó alá rendezte: Adorjáni Zoltán, Egyed Sándor)

A színes képekkel illusztrált ismertető füzet Protestáns Teológia kolozsvári működésének százéves jubileumára jelent meg, és az erdélyi protestáns lelkészképzés múltját és jelenét mutatja be magyar, angol, német és holland nyelven.