A Nagysajói Káptalan egyházközségeinek történeti katasztere (1745-1814)

Kolumbán Vilmos József (szerk.): A Nagysajói Káptalan egyházközségeinek történeti katasztere (1745-1814). Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 5. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2008. 512 old. ISBN 9789737971388