A Nagysajói Káptalan egyházközségeinek történeti katasztere (1745-1814)

Kolumbán Vilmos József (ed.): A Nagysajói Káptalan egyházközségeinek történeti katasztere (1745-1814). Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 5. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2008. 512 pag. ISBN 9789737971388