Kolumbán Vilmos József

The text above is the Regulations of the Reformed College Teachers drawn up in 1786 by the board of the College of Kolozsvár (Cluj). The 1780s heralded the era of educational reform, marked by the Habsburg Empire’s ruler mandating a centralisation of the educational system. In response, the Reformed Church of Transylvania embarked on an extensive overhaul of its collegiate structure and public education. These regulations were distinctive, echoing the spiritual heritage bequeathed by nobility and monarchs.

Előadás az OLTT keretében szervezett teológiai továbbképzésen.

A kötet a VI. Egyháztörténeti Konferencia előadásait tartalmazza. A tudományos seregszemlére 2021. június 2-án került sor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A felhívásra 31 előadó jelentkezett Magyarországról, Felvidékről és Erdélyből. Az eddigi hagyományt követve a konferenciának nem volt meghatározott tematikája, ehelyett inkább a seregszemle jelleget helyeztük előtérbe, lehetőséget adva minden kutatónak, akik a Kárpát-medencei protestantizmus történetével foglalkoznak.

A kötet a 2022-ben Nagyenyeden tartott egyháztörténeti konferencia előadásait tartalmazza. Az egyháztörténeti konferencia a 1622-ben alapított gyulafehérvári-nagyenyedi kollégium fenállásának 400 évére emlékezve a Kárpát-medencei magyar protestáns iskoláztatás történetére fókuszált.

Pages

Subscribe to Kolumbán Vilmos József