Korunk erdélyi protestáns teológiai irodalma

Juhász Tamás: Korunk erdélyi protestáns teológiai irodalma. In: Tánczos Vilmos (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. Kolozsvár: Scientia Kiadó 2002. 1. köt. 237-268