Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére

Kolumbán Vilmos József (szerk.): Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 22. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017. 288 old. ISBN 9786069349861

Ez a kötet a 2016 áprilisában megrendezett 'Protestáns Erdély' című egyháztörténeti konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza. A tanulmánykötet a 60 éves Buzogány Dezsőt köszönti. A konferencia előadóinak többsége a Buzogány-féle iskolából került ki. Éppen ennek az iskolának köszönhetően a protestáns egyháztörténet művelése az erdélyi felekezeti tudományosság legkiemelkedőbb és legtöbb eredményt elérő tudományága lett.