Backamadarasi Kiss Gergely kéziratos kátémagyarázata és teológiai meggyőződése

Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely kéziratos kátémagyarázata és teológiai meggyőződése. In: Adorjáni Zoltán (szerk.): Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2006. 586-597