Backamadarasi Kiss Gergely

Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely. Riga: Globe Edit 2017. 244 old. ISBN 978-620-2-48713-9

Backamadarasi Kiss Gergely a svájci tanulmányútja után a székelyudvarhelyi iskola rektora lett. Az ő működésének köszönhető a székely kisváros iskolájának fejlesztése. E folyamat része volt az iskolaépület kibővítése, az alsó osztályok számának növelése, a második tanári állás megszervezése, valamint azon indítványa, hogy a diákok e gimnázium ajánlólevelével is peregrinálhassanak. Főjegyzőként az ő nevéhez fűződik az erdélyi református népiskolák működésének átalakítása. 1786 első két hónapjában, az erdélyi kollégiumokban működő tanárok véleményét is figyelembe véve állította össze a reformot előkészítő tervezetét. A népiskolai tárgyakat kiegészítette a mindennapi életben használható nélkülözhetetlen diszciplínákkal: számtan, gazdaságtan, földrajz, történelem. 1785 után őt bízták meg azzal, hogy új istentiszteleti rendtartást állítson össze. Munkájának elemzése során sikerült bizonyítani, hogy a Kiss Gergely Melotai Nyilas István munkája alapján állította össze az új rendtartást, valamint a korabeli iratok alapján egyértelművé vált az is, hogy a korábbi vélekedéssel ellentétben hirtelen bekövetkező halála miatt nem tudta tervezetét befejezni.