Népoktatás a Küküllői Református Egyházmegyében

Kolumbán Vilmos József: Népoktatás a Küküllői Református Egyházmegyében. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): Non videri, sed esse Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 22. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017. 44-54