Adatok a Collegium Academicum gyulafehérvári korszakáról

Ősz Sándor Előd: Adatok a Collegium Academicum gyulafehérvári korszakáról. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Refdormátus Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 7-24