Kapcsolódó tanulmányok

Kovács Sándor

  1. Kovács Sándor: Dávid Ferenc és a kerek kő. Mítosz vagy valóság. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A recepta religiók évszázadai Erdélyben (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2019), 53-62
  2. Kovács Sándor: Dávid Ferenc az emlékezés és felejtés határán. In: Száraz Orsolya (szerk.), Fazakas Gergely Tamás (szerk.), Imre Mihály (szerk.) A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2018), 156-167
  3. Kovács Sándor: Az unitárius reformáció nyomában. In: Korunk 28 (2017), 18-25
  4. Kovács Sándor: Dávid Ferenc alakja az ábrázoló művészetekben. In: Keresztény Magvető 122 (2016), 294-311
  5. Kovács Sándor: Jakab Elek és Dávid Ferenc. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 374-380

Ősz Sándor Előd

  1. Ősz Sándor Előd: Tordai Sándor András erdélyi református püspök két könyvéről. In: Bitskey István (szerk.), Fazakas Gergely Tamás (szerk.), Luffy Katalin (szerk.), Száraz Orsolya (szerk.) In via eruditionis. Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2016), 315-324
  2. Ősz Sándor Előd: Tordai Sándor András. Az erdélyi reformátusok harmadik püspöke. In: Református Szemle 97 (2003), 199-211

Rezi Elek

  1. Rezi Elek: The Influence of Michael Servestus on Francis Dávid and the begginnings of Transylvanian Unitarianism. In: Reed, Clifford M. (szerk.) A Martyr Soul Remembered. Commemorating the 450th Anniversary of the Death of Micael Servetus (Prague: International Council of Unitarians and Universalists 2004), 23-40