Dávid Ferenc az emlékezés és felejtés határán

Kovács Sándor: Dávid Ferenc az emlékezés és felejtés határán. In: Száraz Orsolya (szerk.): A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században. Loci Memoriae Hungariacae 7. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2018. 156-167