O scurtă prezentare a Bisericii Unitariene din Transilvania

Kovács Sándor: O scurtă prezentare a Bisericii Unitariene din Transilvania. In: Szilágyi Szilárd (szerk.): Libertatea conștiinței și conștiința libertății. Despre unitarianism. Studii religioase. Bukarest: Editura Universității din București 2018. 13-43