Unitárius ösvény. Hitelvek és eszmerendszer

Czire Szabolcs (szerk.): Unitárius ösvény. Hitelvek és eszmerendszer. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2010. 159 old.

Hitelvek és eszmerendszer; Egyháztörténeti áttekintés; Híres unitáriusok
http://www.unitarius.org/data/eue/documents/upload/Osveny_2011.pdf

Hivatkozó kurzus

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.