Unitárius Anyaszentegyház

Fogalmi meghatározása; Jézus az unitárius anyaszentegyház feje; a látható és a láthatatlan egyház; a klerikális és világi elem protestáns értelmezése; a presbiteriánus és az episzkopális egyházkormányzás különbségei; magatartás az egyházban a rosszak iránt; magatartás a különböző felekezetek iránt.

Olvasmány: