Unitárius keresztény antropológia

Az ember, mint teremtmény, Isten gyermeke és munkatársa; lelki tehetségei: hit, értelem, szabadakarat, lelkiismeret, szeretet; az ember hivatása.

Olvasmány: