A Biblia

Kulcsfogalmak: kánon, apokrifus, intertestamentális, szövetség, testamentum, kódex; az Ó- és Újszövetségi könyvek keletkezési körülményei, a szerzőség, nyelv, tartalom, az üzenet lényege, bibliai kéziratok, fordítások.

Olvasmány: