Szertartások

A keresztelés eredete és gyakorlata; a konfirmáció lényege és gyakorlata; az úrvacsora szereztetése, lényege, gyakorlata. A különböző keresztény felekezetek úrvacsoratanának bemutatása.

Olvasmány: