Az erdélyi unitáriusok és az Újvilág; Az unitárius egyház a Habsburg Birodalmomban (1690-1848); Lázár István;

Kovács Sándor: Az erdélyi unitáriusok és az Újvilág; Az unitárius egyház a Habsburg Birodalmomban (1690-1848); Lázár István;. In: Kollega Tarsoly István (szerk.): A protestáns kisegyházak Magyarországon. A Reformáció Kincsei. Budapest: , 2017. 3. köt. 72-81