Kapcsolódó tanulmányok

Balogh Csaba

  1. Balogh Csaba: The Problem with Isaiah's So-Called ‘Refrain Poem’: A New Look at the Compositional History of Isaiah 9.7–20. In: Journal for the Study of the Old Testament 42 (2018), 363-390
  2. Balogh Csaba: Historicising Interpolations in the Isaiah-Memoir. In: Vetus Testamentum 64 (2014), 519-538
  3. Balogh Csaba: Ézsaiás 43,1-7(8) – Mennyit érek?. In: Igazság és élet 7 (2013), 357-369
  4. Balogh Csaba: Isaiah’s Prophetic Instruction and the Disciples in Isaiah 8:16. In: Vetus Testamentum 63 (2013), 1-18
  5. Balogh Csaba: Tanítványság az Ószövetségben, különös tekintettel Ézsaiás 8,16-ra. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 11-36
  6. Balogh Csaba: Ézsaiás 8,23−9,6 – Az alagút vége. In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656
  7. Balogh Csaba: Kús földje és kúsiták az Ószövetségben. In: Református Szemle 103 (2010), 577-604
  8. Balogh Csaba: שׂיד or שׂדי? A Note on Isaiah 33,12. In: Biblische Notizen 142 (2009), 47-52
  9. Balogh Csaba: Blind People, Blind God: The Composition of Isaiah 29,15–24. In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 121 (2009), 48-69
  10. Balogh Csaba: Oude en nieuwe profetie. De rol van de profetische traditie in de volkenprofetieën. In: Kwakkel, Gert (szerk.) Wonderlijk gewoon. Profeten en profetie in het Oude Testament (Barneveld: De Vuurbaak 2003), 117-137

Reinoud Oosting

Kiss Jenő