Kapcsolódó tanulmányok

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: Die Autorität der Prophetenschriften am Beispiel von Hosea. Response an István Karasszon. In: Georg Plasger - Fazakas Sándor (szerk.) Autorität und autoritäre Strukturen. Reflexionen aus reformiert-theologischer Perspektive (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2024), 46-60

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: „Salutation a Jesu-Christ” avagy „Je Te salue, mon certain Rédempteur” (Strassburg 1545). Egy kakukktojás a Kálvin nevéhez fűződő énekek között. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet -- Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 91-103
  2. Benkő Timea: Régi-új énekek. A kontrafaktum módszere a gyülekezeti énekekben egykor és ma. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9 (2018), 70-84
  3. Benkő Timea: Szenczi Molnár Albert: Psalterium Ungaricum – Isten énekelt igéje magyarul? . In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 63 (2018), 183-196
  4. Benkő Timea: "Az evangélikus énekeskönyvek, mint a reformáció gyümölcsei". In: Ötvös József (szerk.), Berekméri Árpád Róbert (szerk.), Gálfalvi Ágnes (szerk.) Protestáns Marosvásárhely (Marosvásárhely: Dokumentum Egyesület-Lector Kiadó 2018), 130-134

Kolumbán Vilmos József

  1. Kolumbán Vilmos József: Boér Máté. In: Hitel 32 (2019), 92-94
  2. Kolumbán Vilmos József: Petrőczi Éva: Holt költők társaságában. In: Református Szemle 108 (2015), 693-695

Kurta József

  1. Kurta József: Liturgia és lelkigondozás találkozása egy középkori énekben. In: Református Szemle 99 (2006), 522-526
  2. Kurta József: Gyermekek kórusa. In: Református Család (2002), 4-5