Kapcsolódó tanulmányok

Rezi Elek

 1. Rezi Elek: Unitárius teológiai konferenciák a 20. század utolsó évtizedében. In: 126 (Kolozsvár: Keresztény Magvető 2020), 266-277
 2. Rezi Elek: A globalizáció kihívásai - keresztény társadalometikai válaszok. In: Református Szemle 112 (2019), 537-550
 3. Rezi Elek: A család értékőrző és értékközvetítő funkciói. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8 (2017), 121-136

Kiss Jenő

 1. Kiss Jenő: Hogy az elidegenedettek visszataláljanak önmagukhoz és egymáshoz. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 65 (2020), 177-198

Visky Sándor Béla

 1. Visky Sándor Béla: A béranyaság helyzete Romániában. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 263-280
 2. Visky Sándor Béla: Állam és egyház viszonya Dietrich Bonhoeffer értelmezésében. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.) Identitás, konfliktus és politikai közösség 30 (Kolozsvár: Pro Philosophia -Egyetemi Műhely Kiadó 2016), 161-182
 3. Visky Sándor Béla: Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé. In: Református Szemle 108 (2015), 277-277

Czire Szabolcs

Somfalvi Edit

 1. Somfalvi Edit: A "kikonfirmálás" mint a szervezett egyház elleni lázadás egy formája.. In: Veress Károly (szerk.) Egyetemi Műhely 28 (Kolozsvár: Pro Philosophia -Egyetemi Műhely Kiadó 2015), 227-242

Papp György

 1. Papp György: Jézus és földi családja. In: Református Szemle 106 (2013), 7-26
 2. Papp György: Jézus tanítványai és a család. In: Református Szemle 106 (2013), 239-249

Juhász Tamás

 1. Juhász Tamás: Family-modelled Congregation. In: Borght, Eduardus van der (szerk.), Geest, Paul van der (szerk.) Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek (Leiden: Brill Academic Publishers 2012), 523-534

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: Házasság és család a Református Szemle tükrében. In: L. Erdélyi Margit (szerk.), Peres Imre (szerk.) Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Komárom: Selye János Egyetem 2007), 338-349
 2. Adorjáni Zoltán: Családról, nemzetről, hazáról és népről biblikusan. In: Harangszó 13 (2002), 4-5

Palkovits Miklós

 1. Palkovits Miklós: A tudományelemzés módszerei – A tudományos közlés szempontjai és etikája. In: Magyar Orvosi Nyelv 2 (2005), 11-48