Szakdolgozatok unitárius rendszeres teológiából 1991-2021 közötti időszakban

Rezi Elek: Szakdolgozatok unitárius rendszeres teológiából 1991-2021 közötti időszakban. In: Keresztény Magvető 127.3 (2021), 279-286. pp.

A tanulmány időrendi sorrendben közli az 1991-2021 közötti időszzakban összeállított unitárius rendszeres teológiai szakdolgozatok címét, szerezőit és a szakterületet. Összefoglaló kimuratást közöl a rendszeres teológiai diszciplínák témaválasztásáról is.