Kapcsolódó tanulmányok

Ősz Sándor Előd

  1. Ősz Sándor Előd: Fekete Károly: A reformáció debreceni emlékműve. In: Theológiai Szemle 62 (2019), 123-124
  2. Ősz Sándor Előd: Szenci Molnár Albert levélgyűjteménye, a Collectio Molnariana. In: Kiss Réka (szerk.), Lányi Gábor János (szerk.) Hagyomány, identitás, történelem (Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem , L'Harmattan Kiadó 2019), 71-88
  3. Ősz Sándor Előd: Szenci Molnár Albert könyvtárának ismert darabjai. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018), 45-64

Papp György

  1. Papp György: Kálvin, az egyházatyák, a nők és a keresztelési jog. In: D. Tóth Judit (szerk.), Papp György (szerk.) Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában (10538) (Sárospatak: Hernád Kiadó 2019), 48-63

Pásztori-Kupán István

  1. Pásztori-Kupán István: The Doctrine of "Communicatio idiomatum" in the Theological Thinking of Heinrich Bullinger. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület , Protestáns Teológiai Intézet 2006), 299-323
  2. Pásztori-Kupán István: A "tulajdonságok közlésének" tana Heinrich Bullinger teológiai gondolkodásában. In: Református Szemle 96 (2003), 146-158