Kapcsolódó tanulmányok

Kállay Dezső

  1. Kállay Dezső: Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról. In: Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 14 (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2020), 525-541
  2. Kállay Dezső: A Lélek élet (Róm 8,9–11). In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 95-121
  3. Kállay Dezső: A Római levél záró doxológiája. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 53-75
  4. Kállay Dezső: Megigazulás, hit, új élet. In: Peres Imre (szerk.) Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95

Balogh Csaba

  1. Balogh Csaba: Az igaz hitből él? Hitvita és exegézis - Habakuk 2,4b reformáció korabeli magyarázataiban. In: Kustár Zoltán (szerk.), Németh Áron (szerk.) Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018), 105-124

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: Az „új szemléletmód” a Pál-kutatásban. In: Keresztény Magvető 123 (2017), 518-530
  2. Czire Szabolcs: Jób feddhetetlenségének / integritásának kérdése. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 327-339

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Róm 12,6–8 fordítása. In: Református Szemle 75 (1982), 57-59
  2. Adorjáni Zoltán: Róm 8,2 fordítása. In: Református Szemle 73 (1980), 194-194