Prédikációk

2024

Papp György · Lukács 22:54-62
Kolozsvár · 2024-03-10 ·

Péter, a kőszikla... Legalábbis szeretné annak látni és láttatni önmagát. És Péter mi vagyunk, még akkor is, ha személyazonossági igazolványunkban esetleg más név szerepel. Mi is szeretnénk kősziklának, sziklaszilárd jellemnek és Jézus hűséges követőjének látni és láttatni önmagunkat. Amikor tehát Péterről beszélek, gondoljunk önmagunkra.

2022

Papp György · Ézsaiás 49:1-6
· 2022-10-09 ·

Prófétai imádság – a zsoltáros szavaival

Papp György · Dániel 7:1-14
Kolozsvár · 2022-05-26 ·

Mulandó királyságok és az örökkévaló királyság

L.: 2Pét 1,1-11
T.: Dániel 7,1-3(4-8)9-14

Alapigénk szerint Dániel álmot lát, ezt az álmot lejegyzi az utókor számára. Mielőtt az álom tartalmával foglalkoznánk, nézzük meg mit tudunk az álomleírás keletkezésének körülményeiről – ez ugyanis meghatározza azt a keretet, amelyben ezt az álmot értelmezhetjük. Mindjárt a legelején szükséges világosan látnunk, hogy a szövegben bemutatott történések idősíkja különbözik az írásba foglalás idősíkjától.

2021

Papp György ·
· 2021-11-14 ·

Új teremtés
Énekek: 348,1.3-4; 8,1.3-4-5; 414,1-2.4-5-6; 394,1-4; 313,1-4; 361,1.6.8
L.: 5Móz 6,1-25
T.: Ézs 65,16-25
Ha az új teremtés gondolatáról hallunk, szinte önkéntelenül az Apokalipszis könyvéből ismert megfogalmazást idézzük: „új ég, új Föld (föld), mennyei Jeruzsálem...”. Talán mindannyiunk lelke mélyén ott lappang a kérdés: vajon milyen lesz?

Papp György · Lukács 19:37-40
Kolozsvár · 2021-05-02 ·

Várták, hogy végre összeérjen „ez a világ” és az „eljövendő világ”, vagy ahogyan ők mondották, az „olám hazzeh” és az „olám habbá”. Várták, hogy végre trónralépjen a megígért Messiás-király, Dávid Fia, és végre elkezdje dicsőséges uralkodását...

2019

Papp György · Márk 10:17-27
Kolozsvár · 2019-03-03 ·

A 2019. március 3-án tartott
akadémiai istentisztelet rendje:

1. Előfohász
2. Apostoli köszöntés
3. Ének: 136,1-4.10-11.
4. Bibliaolvasás: ApCsel 2,37-47 (felolvassa Nagy Dávid),
ApCsel 5,1-14 (felolvassa Földvári Debora)

Subscribe to Prédikációk